superwizja dla coachów wewnętrznych i managerów realizujących sesje coachngu z pracownikami.