Oferta dla firm

Coaching i konsulting, szkolenia dla firm

Pracuję z właścicielami firm, managerami i grupami pracowników w firmach polskich i międzynarodowych. Specjalizuję się we wspieraniu menedżerów i zespołów pracowników firm w procesie zmian organizacji zarządzania i budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Pracuję z handlowcami i menedżerami zarządzającymi procesami sprzedażowymi w firmach polskich i korporacjach międzynarodowych. Pomagam firmom wprowadzać mechanizmy myślenia systemowego i komunikacji coachingowej.

Doświadczenie trenerskie

Mam kilkunatoletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami - od pracowników międzynarodowych korporacji po bezrobotnych zakładających własne firmy. Szkoliłam pracowników małych i dużych firm, z różnych branż. Pracuję z kadrą menadżerską wyższego i średniego szczebla jak też zespołami pracowników. Szkoliłam także naczelników, dyrektorów i pracowników instytucji i urzędów państwowych i samorządowych. Jako trener, coach realizowałam programy coachingu i warsztatów dla kadry zarządzającej i pracowników międzyanrodowych koporacji jakt też firm Polskich w tym lokalnych.
Współpracowałam z organizacjami studenckimi, prowadząc szkolenia i warsztaty z psychologii sukcesu i kariery, umiejętności interpersonalnych, inteligencji finansowej, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem m.in. we współpracy z AIESEC, BCC studentów, Studenckim Kołem Menadżerów przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, biurem karier w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. W pracy z biznesem czerpię z doświadczenia i wiedzy zdobytej poczas specjalizacji w zakresie psychologia biznesu na SWPS, z wiedzy zdobytej podczas licznych specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie ekonomii, i psychologii zarządzania, w tym zarządzania jakością, a takze z kilkunastoletniej pracy jako dziannikarz ekonomiczny.