Coaching indywidualny

Executive
coaching dla kadry zarzadzającej wyższego szczebla
Manadżerski
coaching dla manadzerów średniego szczebla, wzmacnianie kompetencji i zasobów pozwalających sprawniej zarządzać zespołem
Dla handlowcow i specjalistów

Coaching zespołowy

Manadżerski
coaching dla manadzerów średniego szczebla, wzmacnianie kompetencji i zasobów pozwalających sprawniej zarządzać zespołem
Coaching przywództwa
Sprzedażowy
coaching dla handlowców
Modelowanie dla zespołów sprzedaży
Coaching motywacyjny
wzmacnainie motywacji mandżerów i pracowników