AdobeStock_63322825_Preview

Indywidualna

Donec gravida ac est quis lacinia. Suspendisse vestibulum dolor ac metus auctor, ac viverra metus bibendum.
AdobeStock_111848180_Preview

Grupowa

Donec gravida ac est quis lacinia. Suspendisse vestibulum dolor ac metus auctor, ac viverra metus bibendum.
AdobeStock_252807782_Preview

Par i małżeństw

Donec gravida ac est quis lacinia. Suspendisse vestibulum dolor ac metus auctor, ac viverra metus bibendum.
AdobeStock_264037346_Preview

Rodzinna

Donec gravida ac est quis lacinia. Suspendisse vestibulum dolor ac metus auctor, ac viverra metus bibendum.

Oferta indywidualna

 • Kryzysy życiowe
 • problemy emocjonalne
 • Zaburzenia lękowe
 • Nerwice
 • zaburzenia odżywiania
 • depresja
 • Praca z żałobą
 • po i w trakcie rozwodu
 • po stracie dziecka; poronienia, aborcje
 • PTSD – Zespół Stresu Pourazowego
 • Zmiany życiowe
 • Terapia rodzinna
 • Psychosamatyka
 • Psychoedukacja

Od 2008 roku prowdzę sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej.
W pracy terapeutycznej korzystam z narzędzi następujących nurtów:


Nurty, z których czerpię w swojej pracy terapeutycznej:

 • Neurolingwistyczna Psychoterapia
 • Psychoterapia Ericksonowska
 • TSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Analiza Transakcyjna
 • Psychologia Transpersonalna
 • Psychologia Transgeneracyjna
 • Terapia Simontona
 • Totalna Biologia
 • Relaksacja
 • Hipnoza

Psychosomatyka - wsparcie psychologiczne w leczeniu

 • Choroby autoimmunologiczne
 • Alergie
 • Choroby tarczycy
 • Choroby wątroby
 • Narządów trawiennych
 • Narządów rodnych
 • Choroby skóry
 • Nowotwory
 • Powtarzające się złamania i zwichnięcia
 • Bóle głowy
 • Bóle stawów

Mam doświadczenie jako psycholog/terapeuta osób chorych na nowotwór po mastektomii we współpracy z Federacją Amazonek: wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, terapia grupowa, wsparcie grupowe ochotniczek, wykłady na temat psychologii zdrowia i psychosomatyki.

Doświadczenie terapeutyczne

Od 2007 roku prowadzę praktykę prywatną w zakresie psychoterapii i coachingu.
Mam doświadczenie w pracy w następujących obszarach: zaburzenia nerwicowe: lęki, fobie, natręctwa,
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia depresyjne
 • przewlekły stres i wypalenie zawodowe
 • problemy emocjonalne: brak poczucia własnej wartości, niepewność, nieśmiałość, poczucie winy, poczucie krzywdy, poczucie wstydu, smutku, samotności, bezilnośic i bezradności
 • zaburzenia i konflikty w relacjach małżeńskich i partnerskich
 • zaburzenia i konflikt w relacjach rodzinnych w tym rodzice-dzieci, np. problemy wychowawcze
 • stres pourazowy, przeżycia traumatyczne: wypadki, przemoc, mobbying, utrata bliskiej osoby, molestowanie seskualne) )wsaprcie w trakcie rozwodu
 • wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla osób po terapii uzależnień i DDA, i współuzależnienia (nie prowadzę terapii uzależnień, lecz wsparcie w procesie zdrowienia i poszukiwania sensu życia i układania życia na nowo)
 • sytuacje kryzysowe np. utrata pracy, rozwód
 • dorastanie dzieci, syndrom „pustego gniazda”, przejście na emeryturę
 • wsparcie psychologiczne dla osób powyżej 60 roku życia

Najczęściej zadawane pytania

1Czy jest gwarancja powodzenia terapii?
Pracuję w tej dziedzinie, ponieważ widzę i doświadczam, jak ludzie osiągają ogromne korzyści dzięki procesom psychoterapii i coachingu a także wsparcia psychologicznego i biznesowego. Jestem świadkiem zmian mniej lub bardziej spektakularnych, często nieoczekiwanych i pozytywnie zaskakujących. Nie oznacza to, że mogę zagwarantować rezultaty. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zmianie, potrzebujesz czegoś, w czym ja mogę Cię wspierać, to gwarantuję, że skorzystam z najlepszych dostępnych mi narzędzi i metod, i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wspierać Cię w procesie zmiany. Nie ma gwarancji że proces psychoterapii się powiedzie i że uzyskasz wyobrażone rezultaty. To zależy przede wszystkim od Twojego zaangażowania, gotowości do zmiany i motywacji. Powodzenie w psychoterapii zależy też od relacji i zaufania, którym obdażasz terapeutę. Dlatego masz prawo wybrać taką osobę, przy której będziesz się dobrze czuć i której możesz zaufać. Ostatecznie To Twoja droga, Twój wysiłek, Twoja praca, bo to Twoje życie. To Ty decydujesz w jakim stopniu korzystasz ze wsparcia, i jakie cele realizujesz.
2Ile czasu trwają sesje?
Sesje w procesie psychoterapii trwają 50 min. Sesja konsultacyjna może trwać nieco dłużej do 1-1,5 godz.
Sesja coachingu i mentoringu 1-1,5 godz
Indywidualna sesja ustawień systemowych 1 - 2 godz
3Ile czasu będzie trwał proces psychoterapii? Ile czasu trwa proces coachingu?
Psychoterapia jest złożonym procesem i wiele w tym procesie może się pojawiać elementów zaskakujących, nieprzewidywalnych. Nie można więc określić, ile czasu będzie trwał proces. Może to być proces krótkoterminowy w formie raczej interwencji kryzysowej kilku-kilkunastosesyjny lub trwać rok, a nawet kilka lat. Dużo zależy od celu i od kontraktu między klientem a terapeutą. Na początku omawiamy przebieg terapii, ustalamy priorytety i cele, jakie chcemy uzyskać przed jej zakończeniem. Jednak i cele i priorytety w proesie mogą się zmieniać i mogą być redefiniowane wraz ze zmianą wewnętrzną klienta i zmianą jego systemu wartości, czy potrzeb. Możemy pracować nad konkretnym tematem, krótkoterminowo lub zgodzić się na rozpoczęcie długofalowego procesu w celu rozwiązania głęboko zakorzenionych problemów. Każdy proces terapeutyczny ma inny przebieg, tak więc w tym samym temacie u jednej osoby może przebiegać szybciej u innej dłużej. W znaczym stopniu zależy to od motywacji klienta, ale też od celu jaki chce osiągnąć.
4Na czym polega proces psychoterapii?
Każdy proces jest inny, bo ludzie się od siebie różnią. Można jednak ogólnie zarysować pewien schemat działania, od którego zależy skuteczność. Na początku ustalamy kontrakt: cele, priorytety, zasady współpracy. Zwykle umawiam się najpierw na sesję konsultacyjną. Podstawowa kwestia to zdiagnozowanie tematu i problemu. Ułatwia to wstępne ukierunkowanie terapii. Odkrycie istoty problemu i uaktywnienie procesu zmiany można uzyskać stosunkowo szybko, ale nie to jest celem psychoterapii. Celem jest wypracowanie nowych schematów i wzorców myślenia i działania/reakcji, mechanizmów radzenia sobie z trudnościami czy destrukcyjnymi reakcjami. A to właśnie wymaga czasu.
5Jak zacząć?
Na początek umawiam się na sesję konsultacyjną 1-1,5 godz. Podczas tej sesji omawiamy zakres trudności lub tematu, wstępnie ustalamy czego mogłaby dotyczyć praca, ustalamy generalne ramy. Następnie proponuję dwie-trzy sesje, podczas których możemy doprecyzować potrzeby, priorytety i cele, ewentualnie kierunek zmiany. Pierwsze sesje, to też czas wstępnej diagnozy problemu. Etap, podczas którego sprawdzamy jak nam się razem pracuje. Każda osoba ma prawo nie podejmować terapii, jeżeli czuje, że z danym terapeutą/psychologiem nie czuje się dobrze. Skuteczność psychoterapii w znacznym stopniu zależy od relacji. Dlatego ważne jest, aby klient miał przekonanie, że to właściwa dla niego osoba, ktoś, komu może zaufać i przy kim może czuć się bezpiecznie. Jeżeli uzaję, że mogę się podjąć pracy z klientem, a klient uznaje, że może mi zaufać, wtedy rozpoczynamy proces. Ustalamy zasady współpracy, stały termin, dzień i godzinę. W procesie psychoterapii sesje odbywają się raz w tygodniu.
6Czy różni się psychoterapeuta od psychologa i psychiatry?
To różne zawody, z różnymi ścieżkami kształcenia, a osoby je wykonujące mają inne umiejętności i inne uprawnienia.

Psychoterapeuta - to osoba, która kilkuletnie szkolenie/szkołę psychoterapii, podczas których nauczyła się konkretnych metod i narzędzi pracy z ludźmi w procesie psychoterapeutycznym. Większość szkół psychoterapii dopuszcza do kształcenia absolwentów studiów psychologicznych, medycznych lub humanistycznych. Psychoterapeuta może specjalizować się w pracy w jednym nurcie, lub też może łaczyć metody pracy z różnych nurtów, zależnie od przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe psychoterapeuty obejmuje też jego własną psychoterapię oraz superwizję, czyli monitorowanie własnej pracy u bardziej doświadczonego terapeuty.

Psychiatra to lekarz, absolwent studiów medycznych, który uzyskał specjalizację z zakresu psychiatrii i po zdaniu egzaminu państwowego uzyskał tytuł specjalisty – psychiatry. Psychiara koncentruje się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych. Może przepisywać leki, kierować do szpitala, zlecać badania medyczne, w tym neurologiczne. Może dawać zwolnienia lekarskie. Psychoterapeuta, ani psycholog nie maja takich uprawnień.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia psychologiczne i uzyskała tytuł magistra psychologii. Psycholog ma wiedzę teoretyczną na temat różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem człowieka: emocji, osobowości, różnic indywidualnych, temperamentu, inteligencji, zaburzeń, ale też społecznych, pracy i biznesu, a także w zakresie korzystania z testów psychologicznych. Znaczna liczba testów jest dostępna wyłącznie psychologom po okazaniu dyplomu magistra. Psychoterapeuta bez wykształcenia psychologicznego nie ma takiego uprawnienia.
Psycholog po ukończeniu wyłącznie studiów wyższych nie ma dość narzędzi, aby prowadzić procesy psychoterapeutyczne. Do tego potrzebuje specjalistycznego kształcenia podyplomowego. Psycholog może pracować w poradnictwie i wsparciu psychologicznym, ale nie w psychoterapii.
7Czym różni się konsultacja psychologiczna, wsparcie psychologiczne od psychoterapii?
Konsultacja psychologiczna, to najprostsza i najczęściej doraźna forma pomocy udzielana przez psychologa. To rozmowa, podczas której ustala się czy klient potrzebuje bardziej zaawansowanej formy wsparcia w formie psychoterapii lub konsultacji/pomocy psychiatrycznej. To czas, gdy klient może poruszyć ważny dla siebie temat i uzyskać fachową wskazówkę jakie jest możliwe dalsze postępowanie w danej kwestii.
8Czy terapeuta powie mi co mam zrobić?
Psychoterapeuta w procesie psychoterapeutycznym nie mówi klientowi co on ma robić, jakie podejmować decyzje i w jaki sposób je realizować. Proces terapii polega na tym, aby osoba sama odzyskała kontrolę nad swoim życiem i zbudowała w sobie poczucie sprawczości i odpowiedzialności za siebie, swoje emocje i swoje decyzje. Podczas procesu klient odzyskuje i wzmacnia zasoby niezbędne do doświadczania życia w radości, spokoju, w poczuciu bezpieczeństwa i poczuciu sprawczości. Krótko mówiąc, odzyskuje lub buduje kontrolę nad swoim życiem. To Twoje życie i to Ty jesteś ekspertem od swojego życia Nikt nie może wiedzieć lepiej od Ciebie, jakie masz potrzeby, co jest dla Ciebie ważne i właściwe. Jesli ktoś Ci mówi, że wie to lepiej od Ciebie, to uciekaj. Psychoterapeuta, tak jak każdy inny człowiek, jest ekspertem wyłącznie od swojego życia. Może się z Tobą ewentualnie podzielić swoim doświadczeniem, jeśli uzna, że moze to być dla Ciebie pomocne.
9Czy psychoterapeuta zapisuje leki?
Ani psycholog, ani psychoterapeuta, który nie ma ukończonych studiów medycznych nie przepisuje leków, bo nie ma do tego prawa. Do przepisywania medykamentów ma uprawnienia jedynie lekarz psychiatra. To on stosuje farmakoterapię, która może być elementem towarzyszącym procesowi psychoterapeutycznemu, ale go nie zastąpi. Leki pomagają funkcjonować, podnoszą nastrój, obniżają lub likwidują lęki, ale nie likwidują źródeł problemu. Czyli leczą na poziomie medycznym, ale nie na poziomie psychologicznym. Jeżeli w trakcie procesu psychoterapii, psychoterapeuta uzna, że warto na jakimś etapie, czasowo, włączyć leczenie farmakologiczne, to zaleci wizytę u psychiatry i się z nim skonsultuje w zakresie dalszego postępowania.
10Czy potrzebuje wstępnej konsultacji, gdy jestem zdecyowana/y na psychoterapię?
Tak. Konsultacja, to wstępne spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest dookreślenie obszaru pracy terapeutycznej. Sprawdzenie, czy temat, potrzeba z którą przychodzi klient jest w obszarze możliwości i specjalizacji psychoterapeuty. Masz też możliwość sprawdzić, jak czujesz się w obecności danego terapety i czy chcesz z nim pracować. To też okazja do omówienia możliwych form dalszego postępowania i sposobów pracy.
11Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję psychoterapii?
Masz prawo tego nie wiedzieć. Podczas pierwszych sesji konsultacyjnych możesz doświadczyć elementów pracy terapeutycznej, aby poczuć pierwsze efekty takiej pracy. Doświadczony psychoterapeuta może Ci też wskazać obszary, nad którymi warto pracować, ale czy tego potrzebujesz czy nie, to Twoja decyzja. Warto ją podjąć po kilku pierwszych sesjach. Warto też czytać historie osób, lub rozmawiać z osobami, które skorzystały z psychoterapii i dzielą się swoim doświadczeniem w procesie zmiany. To nie znaczy, że Twoja zmiana będzie taka sama i proces będzie taki sam. Możesz jednak dowiedieć się jak dużo mozna w życiu zmienić, dzięki czemu życie staje się radośniejsze i lżejsze, i możliwe jest spełnienie.
Jeśi masz ważne pytanie, a w tutaj nie ma odpowiedzi, napisz lub zadzwoń. Albo udzielę Ci odpowiediz, albo wskażę źródło informacji.

Doświadczenie terapeutyczne

Szkolenia w ramach 4-letniego Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii - Polski Instytut NLP w Warszawie. m.in:

 • Systemowe techniki w pracy z diadami i rodzinami
 • Hipnoza i hipnoterapia
 • Zaawansowane techniki pracy psychoterapii: transowe i wykorzytsanie metaory.
 • Zintegrowane Pole NLP – zaawansowane techniki pracy w coachingu i psychoterapii: certyfikat uprawniający do stosowania w pracy zawodowej zaawansowanych technik NLP honorowany przez Europejskie Stowarzyszenie NLP.
 • Metody diagnozy w psychologii klinicznej
 • Diagnoza psychiatryczna i podstawy psychopatologii (DSM – IV, ICD 10)
 • Zaawansowane modele teoretyczne i metody NLP – opanowanie interwencji dotyczących poziomów przekonań, wartości, tożsamości i misji klienta
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia osób z rozpoznaniem psychozy i innych głębokich zaburzeń
 • Interwencje kryzysowe
 • Praca z osobami po przeżytej traumie
 • Teorie psychopatologiczne (kliniczne) i metody leczenia w ujęciu wybranych kierunków psychoterapii Psychoanaliza ( behawioralno-poznawcza, Gestalt,Psychoterapia ericksonowska,Terapia systemowa
 • Terapia Ericksonowska: hipnoza ericksonowska w pracy terapeutycznej
 • Superwizja grupowa, indywidualna, praktyka w grupach
 • Etyka w psychoterapii i kontrakt

Szkolenia w ramach Rocznego Studium Systemowej Terapii Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski

 • Strategiczna terapia rodzin - diagnoza zjawisk transowych
 • Ericksonowskie metody pracy z rodziną
 • Hipnoza w terapii rodzin
 • Genorgam klasyczny
 • Ericksonowski genogram przyszłości
 • Terapia Rodizny z dzieckiem przewlekle chorym
 • Praca terapeutyczna z rodziną pachworkową
 • Kontrakt w terapii rodzin
 • Superwizja w terapii rodzin

Dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe

m.in. w tym ponad

600 godz

zakresu ustawień systemowych


(od 2006 r. - obecnie)

Rozbity dzban

- terapia osób wykorzystanych seksualnie - Polski Instytut Ericksonowski

Mindfulness a Hipnoza

- Polski Instytut Ericksonowski

Kurs Hipnozy

– Polski Instytut Ericksonowski

Mindfulness a Hipnoza

- Polski Instytut Ericksonowski

Żyjący i ich zmarli-depresja, lęk zdrowie

- praca z żałobą w hipnozie ericksonowskiej, dr Claude Virot

prof Joaquim Parra Marujo

- w ramach Kursu Ustawień systemowych i Hipnozy regresyjnej; podstawy psychoogii transpersonalnej - Wprowadzenie do hipnozy, sugestie hipnotyczne, Hipnoza regresyjna teoria i praktyka, Uwalnianie traum i emocji.

Roczny Kurs rozwojowo-szkoleniowy Ustawień Systemowych

w rozwoju osobistym i biznesie u Małgorzaty Rajchert-Lewandowskiej

dr Ilse Kutschera

- Ustawienia systemowe w leczeniu chorób somatycznych i zaburzeń rozwojowych

Wolfang Dreusser

- metoda ustawień systemowych, w związkach, relacjach, emocjach

Cladude Rosselet

- metoda ustawień systemowych organizacyjnych w biznesie

Gerhard Walper

- Ustawienia systemowe w ramach Szkoły Ustawień Systemowych - relacje, związki, choroby, emocje, praca, Instytut Ustawień Rodzinnych w Taunusie

Maria Senftleben Gudrich

– wykorzystanie metody ustawień systemowych w terapii rodzin

Bert Hellinger

– Frankfurt, metoda ustawień systemowych w rozwoju zawodowym i osobistym

Pomoc psychologiczna dla wolonatariuszek i pacjentów onkologiczych

– szkolenie psychologów współpracujących z Klubami Amazonek, Polska Federacja Amazonek w Poznaniu

Coline D’Aubret

- Trzy korzenie uwalniania systemowego – warsztat szkoleniowy. Coline D’Aubret - Prezydent Francuskiej Federacji Psycho-genealogii i Konstelacji Rodzinnych i Systemowych, członek Międzynarodowej Organizacji Ustawień Systemowych ISCA, współzałożycielka i wykładowca Uniwersytetu Samadeva, współzałożycielka Europejskiej Akademii Enneagrammy

Terapia Simontona; psychoterapia osób chorych na nowotwór

– warsztaty szkoleniowo-terapeutyczne prowadzone przez dr. Mariusza Wirgę - dyrektor medyczny Simonton’s Centre of Cancer w Kalifornii, Psychiatra Dyplomowany przez American Board of Psychiatry and Neurology, Dyrektor Medyczny Programu Onkologii Psychospołecznej w Todd Cancer Institute w Long Beach Memorial Medical Center, Simontonowski Instytut Zdrowia,

Psychologia Transpersonalna:

przekraczanie granicy egocentrycznej w ujęciu psychologii transpersonalnej , prowadzenie: Wojciech Eichelberger, Instytut Psychoimmunologii w Warszawie

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

- prowadzenie: Luis Alarcon Arias, dyrektor Centrum TSR w Warszawie

Pomoc w traumie i PTSD

– Europejskie Warsztaty nt. Stresu Traumatycznego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Berthold Gersons, profesor psychiatrii w Academical Medical Center of the Univeristy of Amsterdam

Coaching systemowy i organizacyjny w biznesie

- Cecilio de Rojo międzynarodowy trener certyfikowany przez INFOSION (International Forum for Constelations in Organizations) – 70 godz.

Warsztaty dla superwizorów Coachingu: Superwizja

- refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw w superwizji coachingu - prowadzenie Anna Syrek-Kosowska - superwizor akredytowany przez Coaching Supervision Academy

Trener, jako moderator zmiany w organizacji biznesowej

- specjalistyczne szkolenie dla trenerów zaawansowanych - Grupa TROP - 90 godz.

Wykorzystanie głupoty

– doradztwo filozoficzne w biznesie, wiedza starożytnych mistrzów w wykorzystaniu w rozwoju osobistym i zawodowym. Prowadzenie – SWPS – 60 godz.