Jestem coachem po dwuletnim studium Coachingu Wielopoziomowego MultiLevel Coach (500 godz) w Polskim Instytucie NLP, CC Innovation i licznych specjalistycznych kursach zawodowych. Prowadzę sesje indywidualne coachingu life, kariery, biznesu, a także coaching grupowy i managerski w tym executive na zamówienia firm.

Mam bogate doświadczenie w realizacji procesów i warsztatów coachingowych dla organizacji biznesowych i instytucji publicznych rządowych i samorządowych, w tym ministerstw i urzędów pracy.

Uczę coachingu i narzędzi coachingowych managerów i trenerów wewnętrznych w firmach polskich i międzynarodowych. Uczyłam narzędzi coachigu podczas dwóch edycji podyplomowej Szkoły Coachingu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, jak też na licznych krótszych szkoleniach na uczelniach publicznych i prywatnych.

Prowadzę Kurs Profesjonalnego Coachingu Systemowego - autorskie półroczne (130 godz) szkolenie dla osób zainteresowanych zdobywaniem kompetencji coacha, które planują pracować i rozwijać się w tym zawodzie, jak i dla osób chcących poznać specyfikę myślenia coachingowego i systemowego w życiu i w biznesie oraz dla zainteresowanych rozwijaniem kompetencji w obszarze komunikacji coachingowej.

Jestem superwizorem coachingu akredytowanym w Izbie Coachingu. Pracuję w metodologii opartym na Modelu 7 Perspektyw refleksyjnego uczenia się. Superwizji uczyłam się u Katarzyny Syrek-Kosowskiej (pierwsza Polka Superwizor Coachingu akredytowany w londyńskiej Coaching Akademi (EMCC, app ICF). Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe dla coachów i trenerów.

Jako konsultant/coach kariery i ekspert ds. przedsiębiorczości w firmie Lee Hecht Harrison od 2010 roku wspieram pracowników korporacji międzynarodowych, w tym managerów średniego i wyższego szczebla w poszukiwaniu nowego miejsca pracy i w poszukiwaniu pomysłu na nową aktywność zawodową. Przygotowuję klientów do profesjonalnych procesów rekrutacyjnych. Osoby przedsiębiorcze wspieram w drodze do własnego biznesu lub samozatrudnienia w modelu B2B. Pomagam opracować model biznesowy, przygotować oferty i wybrać optymalną formę prawną rejestracji działności gospodarczej. Konsultuję kontrakty B2B i prowadzę seminaria merytoryczne w tym zakresie. Jestem współautorką procesu wsparcia klientów przedsiębiorczych i współautorką podręcznika "Droga do przedsiębiorczości" i szkoleń z zarządzania budżetem domowym.

W pracy coachingowej korzystam z narzędzi coachingu systemowego i ustawień organizacyjnych. Metody ustawień systemowych w biznesie uczyłam się od Berta Hellingera, Marii Sentfleben-Gudrich, Cecilio Regojo, Gerharda Walpera i Claude Rosselet’a .

Odbyte Kursy i szkolenia w zakresie ustawień biznesowych

  • Coaching systemowy i organizacyjny w biznesie - Cecilio de Rojo międzynarodowy trener certyfikowany przez INFOSION (International Forum for Constelations in Organizations) – 70 godz.

  • Jak się spełnia sukces - ustawienia systemowe w karierze i biznesie. Bert Hellinger - twórca metodu ustawień systemowych

  • Ustawienia systemowe w zarządzaniu firmą - Claude Rosselet

  • Porządki sukcesu, sukces w pracy i w firmie - Gerhard Walper

  • Ustawienia systemowe dla organziacji - Maria Senftleben-Gudrich

Logo Izby Coachingu

Zapraszam na sesje indywidualne coachingu

Zamów coaching dla pracowników Twojej firmy

Zamów sesję konsultacyjną